10.12.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Kusocińskiego, ul. Pilata, ul. Obozowej ul. Więźniów Oświęcimia, ul. Łęgowej przeznaczonych do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Kusocińskiego, ul. Pilata, ul. Obozowej ul. Więźniów Oświęcimia, ul. Łęgowej przeznaczonych do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym.