23.06.2014

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi, ul.Szpitalnej przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

 

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi, ul.Szpitalnej przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.