27.03.2015

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do:
– oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: ul.Wróblewskiego, ul.Wiejskiej, ul.Przysiółek Mańki, ul.Andersena ,
– oddania w najem w trybie bezprzetargowym przy ul.Śniadeckiego 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do:
– oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: ul.Wróblewskiego, ul.Wiejskiej, ul.Przysiółek Mańki, ul.Andersena ,
– oddania w najem w trybie bezprzetargowym przy ul.Śniadeckiego