19.10.2016

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: Skłodowskiej-Curie, Szpitalnej, Czecha, Rowerowej, Wróblewskiego, Korczaka, Szewczyka, Grottgera/Żeromskiego. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: Skłodowskiej-Curie, Szpitalnej, Czecha, Rowerowej, Wróblewskiego, Korczaka, Szewczyka, Grottgera/Żeromskiego.