09.12.2011

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

cz.pgr 225/8 – ul.Jagiełły – cele rolne oraz cele rekreacyjne,
pgr 2006/535 – ul.Wróblewskiego – cele handlowe,
cz.pgr 904/158 – ul.Nideckiego – ogródek przydomowy,
cz.pgr 1011/6 – ul.Powstańców Śląskich –  cele rolne,
pgr 628/2, pgr 629, pgr 633/1, pgr 633/2, pgr 627, pgr 630/1, pgr 630/3, pgr 630/4, pgr 632/7,pgr 632/8, pgr 631/5, pgr 631/6, pgr 632/9, pgr 623/9, pgr 623/6, pgr 624/2, pgr 623/7, pgr 622/5 – ul. Kolbego – cele rekreacyjne,
cz.pgr 1357/62 i cz.pgr 1357/63 – ul.Konarskiego – cele komunikacyjne,
cz.pgr 904/177 – ul.Sakranusa – ogródki przydomowe – garaż,
pgr 904/162 – ul.Sakranusa – ogródek przydomowy,
cz.pgr 289/13 – ul.Zagrodowa – Dom Osiedlowy