17.02.2012

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

cz.pgr 1362/15     – ul.Szewczyka      – cele rolne – działka ogrodnicza,
cz.pgr 2006/1177 – ul.Olszewskiego – garaż,
cz.pgr 2006/1131 – ul.Śniadeckiego –  miejsca postojowe, wiatrołap,
cz.pgr 1273/50     – ul.Korczaka       – ogródek przydomowy,
cz.pgr 2006/1131 – ul.Śniadeckiego – cele składowo-magazynowe-wiata, oraz teren niezbędny do funkcjonowania tego obiektu,
cz.pgr 904/177     – ul.Sakranusa      – ogródek przydomowy, garaż.