21.03.2012

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:
– cz.pgr 1905/14 i cz.pgr 1155/1 – ul.Jaracza – cele rolne – działka ogrodnicza,
– cz.pgr 1257/2 – ul.Obozowa – pod garaże.

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:
– cz.pgr 1905/14 i cz.pgr 1155/1 – ul.Jaracza – cele rolne – działka ogrodnicza,
– cz.pgr 1257/2 – ul.Obozowa – pod garaże.