19.04.2012

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym:

cz.pgr 1905/14 – ul.Jaracza – działka ogrodnicza,
cz.pgr 2010/409 – ul.Asnyka – tereny zielone,
cz.pgr 1358/18 – ul. Zacisze – cele komunikacyjne,
cz.pgr 1357/62 – ul.Dworcowa – cele handlowe,
cz.pgr 1357/55 – ul.Wyzwolenia – cele handlowe