15.05.2012

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Łęgowej, ul.Dąbrowskiego, ul.Olszewskiego, al.Tysiąclecia, ul.Łukasiewicza, ul.Jagiełły, ul.Budowlanych.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Łęgowej, ul.Dąbrowskiego, ul.Olszewskiego, al.Tysiąclecia, ul.Łukasiewicza, ul.Jagiełły, ul.Budowlanych.