21.09.2012

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły  w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  przy ul.Szpitalnej, ul.Śniadeckiego, ul.Skłodowskiej, ul.Zagrodowej, al.Tysiąclecia, ul.Małej, ul.Dąbrowskiego, ul.Wysokie Brzegi.

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły  w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  przy ul.Szpitalnej, ul.Śniadeckiego, ul.Skłodowskiej, ul.Zagrodowej, al.Tysiąclecia, ul.Małej, ul.Dąbrowskiego, ul.Wysokie Brzegi.