13.07.2011

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

cz.pgr 2010/397 przy ul.Struga z przeznaczeniem pod tereny zielone,
pgr 1117/7, 1117/11, 1120/7, 1120/11, 1122/6, 1122/13, 1122/17, 1128/9, 1128/7, 1127/4, 1129/3, 1130/4, 1130/6, 1129/5, 1132/1, 1131, 1122/16 przy ul.Nadwiślańskiej z przeznaczeniem na cele rolne.