10.12.2012

Wykazy nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę gruntów w trybie bezprzetargowym przy ul.Nadwiślańskiej, ul.Dąbrowskiego, ul.Klucznikowskiej, ul.Zagrodowej, ul.Konarskiego, ul.Zamkowej, ul.Szpitalnej, ul.Nojego, ul.Fabrycznej, ul.Chopina, ul.Wysokie Brzegi, ul.Pod Olszyną.  

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę gruntów w trybie bezprzetargowym przy ul.Nadwiślańskiej, ul.Dąbrowskiego, ul.Klucznikowskiej, ul.Zagrodowej, ul.Konarskiego, ul.Zamkowej, ul.Szpitalnej, ul.Nojego, ul.Fabrycznej, ul.Chopina, ul.Wysokie Brzegi, ul.Pod Olszyną.