30.01.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę gruntów w trybie bezprzetargowym przy ul.Krzywej, ul.Syreniusza, ul.Pod Olszyną, ul.Nadwiślańskiej, ul.Szpitalnej, ul.Nojego, ul.Zwycięstwa, ul.Zaborskiej, ul.Legionów. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę gruntów w trybie bezprzetargowym przy ul.Krzywej, ul.Syreniusza, ul.Pod Olszyną, ul.Nadwiślańskiej, ul.Szpitalnej, ul.Nojego, ul.Zwycięstwa, ul.Zaborskiej, ul.Legionów.