10.09.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa, ul. Ostatni Etap, ul. Rowerowej, ul. Szpitalnej, ul. Obozowej, ul. Wiklinowej, ul. Struga, ul. Nideckiego, ul.3 go Maja przeznaczonych do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Sakranusa, ul. Ostatni Etap, ul. Rowerowej, ul. Szpitalnej, ul. Obozowej, ul. Wiklinowej, ul. Struga, ul. Nideckiego, ul.3 go Maja przeznaczonych do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym.