19.09.2011

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

cz.pgr 932/13 przy ul.Szpitalnej z przeznaczeniem na cele rolne,
pgr 2006/486 i cz.pgr 2006/815 przy al.Tysiąclecia z przeznaczeniem pod pawilon handlowy oraz teren niezbędny do funkcjonowania pawilonu,
cz.pgr 2633 przy ul.Konarskiego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne,
pgr 1406/5, pgr 1406/6, pgr 1407/5 przy ul.Prusa z przeznaczeniem na cele rekreacyjne,
cz.pgr 229/539 u zbiegu ulic Zatorskiej i Batorego z przeznaczeniem na cele komunikacyjne,
pgr 1133/7, pgr 1136/7, pgr 1136/10 przy ul.Nadwiślańskiej z przeznaczeniem na cele rolne,
cz.pgr 932/13 i cz.pgr 914/1 przy ul.Szpitalnej z przeznaczeniem na cele rolne.