10.04.2014

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną, ul. Nadwiślańskiej, ul. Wysokie Brzegi, ul. Sakranusa, ul. Śniadeckiego, Placu Pokoju przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Pod Olszyną, ul. Nadwiślańskiej, ul. Wysokie Brzegi, ul. Sakranusa, ul. Śniadeckiego, Placu Pokoju przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.