24.04.2014

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy al.Tysiąclecia/ul.Czarnieckiego, ul.Nowej, al.Tysiąclecia, ul.Pilata, ul.Rydla przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy al.Tysiąclecia/ul.Czarnieckiego, ul.Nowej, al.Tysiąclecia, ul.Pilata, ul.Rydla przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.