15.06.2015

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: Chopina, Szpitalnej, Jaracza, Korczaka, Andersena, Malczewskiego, Kolbego, Dąbrowskiego, Olszewskiego, Łukasiewicza, Jagiełły, Budowlanych i alei Tysiąclecia.

 

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: Chopina, Szpitalnej, Jaracza, Korczaka, Andersena, Malczewskiego, Kolbego, Dąbrowskiego, Olszewskiego, Łukasiewicza, Jagiełły, Budowlanych i alei Tysiąclecia.