13.07.2015

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: Orłowskiego, Wodociągowej, Zacisze, Asnyka, Żwirki i Wigury, Dworcowej, Wyzwolenia, Wysokie Brzegi, Jagiełły. 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: Orłowskiego, Wodociągowej, Zacisze, Asnyka, Żwirki i Wigury, Dworcowej, Wyzwolenia, Wysokie Brzegi, Jagiełły.