09.10.2015

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: ulicach: Solnej, Nadwiślańskiej, Strzeleckiej, Ostatni Etap, Śniadeckiego, Obozowej, Szpitalnej, Małej, Legionów, Bulwary.

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach: ulicach: Solnej, Nadwiślańskiej, Strzeleckiej, Ostatni Etap, Śniadeckiego, Obozowej, Szpitalnej, Małej, Legionów, Bulwary.