30.11.2015

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy Korczaka, Klucznikowskiej, Szpitalnej, Zamkowej, Chopina, Więźniów Oświęcimia, Wyzwolenia, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy Korczaka, Klucznikowskiej, Szpitalnej, Zamkowej, Chopina, Więźniów Oświęcimia, Wyzwolenia, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.