20.10.2011

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, pomiędzy ul.Reja a ul.Zaborską ozn.pgr 2006/246 przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na cele rolne.

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Oświęcimiu, pomiędzy ul.Reja a ul.Zaborską ozn.pgr 2006/246 przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na cele rolne.