02.11.2011

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

pgr 904/182 – ul.Sakranusa z przeznaczeniem na cele rolne i pod garaż,
pgr 214/8 – ul.Jagiełły z przeznaczeniem na cele rolne,
cz.pgr 1736/4 – Rynek Główny z przeznaczeniem pod reklamę,
cz.pgr 1007/24 – ul.Wysokie Brzegi z przeznaczeniem na cele rolne,
cz.pgr 2013/21 i cz.pgr 346/24 – ul.Bema z przeznaczeniem na pochylnie dla osób niepełnosprawnych,
cz.pgr 2020/100 – ul.Szpitalna z przeznaczeniem pod namiot służący jako zabezpieczenie wózka inwalidzkiego, akumulatorowego.