22.11.2011

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

– cz.pgr 1523/19 na Plantach z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną i miejsca postojowe,
– pgr 288/100 i pgr 288/101 przy ul.Pod Olszyną z przeznaczeniem na cele rolne,
– cz.pgr 2454/55 przy ul.Powstańców Warszawy z przeznaczeniem na cele handlowe,
– cz.pgr 16/1 przy ul.Solnej z przeznaczeniem na poszerzenie ogródka przydomowego,
– cz.pgr 2006/831 przy al.Tysiąclecia z przeznaczeniem pod kiosk handlowy oraz teren niezbędny do funkcjonowania tego kiosku,
– pgr 2006/504 i cz.pgr 2006/880 przy al.Tysiąclecia z przeznaczeniem pod kiosk handlowy oraz teren niezbędny do funkcjonowania tego kiosku.