07.12.2011

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

pgr 914/20 – ul.Szpitalna – poszerzenie ogródka przydomowego,
cz.pgr 1362/15 – ul.Szewczyka – cele rolne – działka ogrodnicza,
pgr 1382/10, pgr 1382/11, pgr 2607, pgr 2613 – ul.Legionów – cele handlowe – obiekt nietrwale związany z gruntem, cele komunikacyjne, parkingowe, tereny zielone,
cz.pgr 1381/106 – ul.Legionów –  cele rolne,
pgr 288/32  – ul.Pod Olszyną – ogród przydomowy,
pgr 2006/487 – al.Tysiąclecia – pawilon handlowy,
cz.pgr 2454/114 – ul.Krzywa – ogród przydomowy.