14.03.2016

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach Konarskiego, Nojego, Nojego/Dąbrowskiego, Zwycięstwa, Marchlewskiego, Zagrodowej. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach Konarskiego, Nojego, Nojego/Dąbrowskiego, Zwycięstwa, Marchlewskiego, Zagrodowej.