23.03.2016

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach Głowackiego, Krzywej, Szarych Szeregów, Zaborskiej, Syreniusza, Wiejskiej, Pod Olszyną, Wyzwolenia, Nadwiślańskiej.  

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ulicach Głowackiego, Krzywej, Szarych Szeregów, Zaborskiej, Syreniusza, Wiejskiej, Pod Olszyną, Wyzwolenia, Nadwiślańskiej.