06.03.2017

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym