21.06.2011

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

cz.pgr 914/1 przy ul.Szpitalnej z przeznaczeniem na cele rolne,
cz.pgr 913/1 i cz.pgr 914/1 przy ul.Szpitalnej z przeznaczeniem na cele rolne
cz.pgr 1007/24 przy ul.Wysokie Brzegi z przeznaczeniem na cele rolne.