06.12.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych przy ul. Smoluchowskiego 12 i ul. Mieszka I 8 w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych przy ul. Smoluchowskiego 12 i ul. Mieszka I 8 w Oświęcimiu przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.