31.05.2012

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się przy ul Dąbrowskiego w Oświęcimiu,  na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się przy ul Dąbrowskiego w Oświęcimiu,  na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

                                 
1. lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

ul. Staszica 21/13, ul. Broniewskiego 4/13, ul. Obr. Westerplatte 10/2, ul. Kochanowskiego 5/1, ul. Staszica 21/15, ul. Powstańców Warszawy 38/4, ul. Słowackiego 15/5, ul. Broniewskiego 8/12, ul. Słowackiego 15/7.

2. lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

 ul. Smoluchowskiego 2/3, ul. Mendelejewa 7/1.