17.09.2012

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego  ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

ul. Słowackiego 23/4, ul. Słowackiego 33/2, ul. Słowackiego 28/2, ul. Kochanowskiego 9/3, ul Kochanowskiego 15/7, ul. Staszica 1/12, ul. Staszica 9/3, ul. Budowlanych 25/10, ul. Kopernika 4/13, ul. Budowlanych 11/7, ul. Czarnieckiego 5/8, ul. Czarnieckiego 26/13, ul. Olszewskiego 30/9.