05.11.2012

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży :

– lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy: ul. Tysiąclecia 1/3, ul. Bema 9/1, ul. Olszewskiego 8/5, ul. Wyspiańskiego 12/3, ul. Matejki 9/2.

– lokalu mieszkalnego z równoczesna sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy  ul. Szpitalnej 76/1. 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży :

– lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy: ul. Tysiąclecia 1/3, ul. Bema 9/1, ul. Olszewskiego 8/5, ul. Wyspiańskiego 12/3, ul. Matejki 9/2.

– lokalu mieszkalnego z równoczesna sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy  ul. Szpitalnej 76/1.