16.11.2012

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

– lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Tysiąclecia 51/7, ul. Słowackiego 22/1, ul. Budowlanych 2/8, ul. Budowlanych 48/8, ul. Staszica 19/13, ul. Kusocińskiego 9/9, ul. Kusocińskiego 9/7, ul. Olszewskiego 25/3.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

– lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Tysiąclecia 51/7, ul. Słowackiego 22/1, ul. Budowlanych 2/8, ul. Budowlanych 48/8, ul. Staszica 19/13, ul. Kusocińskiego 9/9, ul. Kusocińskiego 9/7, ul. Olszewskiego 25/3.