15.04.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi, przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących:
– działki: pgr 229/258 pow.1075 m2 i pgr 229/494 pow.173 m2,
– działki: pgr 229/250 pow.270 m2, pgr 229/502 pow.778 m2 i pgr 229/246 o pow.40 m2.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 31 maja 2013 r.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi, przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących:
– działki: pgr 229/258 pow.1075 m2 i pgr 229/494 pow.173 m2,
– działki: pgr 229/250 pow.270 m2, pgr 229/502 pow.778 m2 i pgr 229/246 o pow.40 m2.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 31 maja 2013 r.