29.05.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

1. Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

ul. Tysiąclecia 51/15, ul. Czarnieckiego 9/6, ul. Kochanowskiego 30/3, ul. Wróblewskiego 10/7, ul. Rydla 10/6, ul. Sobieskiego 4/12, ul. Tysiąclecia 51/10, ul. Bema 1/2, ul. Budowlanych 2/12, ul. Budowlanych 46/2, ul. Śniadeckiego 23/1, ul. Śniadeckiego 18/1, ul. Śniadeckiego 37/8, ul. Olszewskiego 5/2, ul. Olszewskiego 11/2, ul. Matejki 9/15, ul. Dąbrowskiego 113/10, ul. Dąbrowskiego 111/5, ul. Dąbrowskiego 34/2, ul. Matejki 9/13, ul. Matejki 9/5,

2. Lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Śniadeckiego 17/2,

3. Lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Bema 29/31.