11.07.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

1. Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

ul. Pileckiego 32/5, ul. Pileckiego 32/8, ul. Pileckiego 32/18, ul. Pileckiego 18/8, ul. Pileckiego 12/5, ul. Pileckiego 25/4, ul. Czarnieckiego 3/1, ul. Budowlanych 44/8, ul. Budowlanych 44/3, ul. Kusocińskiego 5/4, ul. Budowlanych 52/8, ul. Pileckiego 19/8, ul. Pileckiego 21/16, ul. Budowlanych 7/14, ul. Wyspiańskiego 11/7, ul. Budowlanych 10/14, ul. Budowlanych 50/1, ul. Kopernika 2/22, ul. Kopernika 2/23, ul. Budowlanych 10/15, ul. Pileckiego 3/3, ul. Pileckiego 3/7, ul. Pileckiego 3/9, ul. Chrobrego 3/21, ul. Wyspiańskiego 19/2, ul. Budowlanych 11/13, ul. Wyspiańskiego 11/9, ul. Budowlanych 22/14, ul. Budowlanych 54/6, ul. Broniewskiego 6/4.

2. Lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Bema 11/14.