07.08.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

1. Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:

ul. Zawidzkiego 9/10, ul. Olszewskiego 55/1, ul. Pileckiego 10/4, ul. Mieszka I 3/9, ul. Budowlanych 16/1 ul. Budowlanych 50/11.

2. Lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy: ul. Smoluchowskiego 5/3.

3. Lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Pilata 24/2.