10.09.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

1. Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Słowackiego 27/1, ul. Słowackiego 31/3, ul. Słowackiego 7/8, ul. Słowackiego 10/7, ul. Słowackiego 24/1, ul. Powstańców Warszawy 15/1, ul. Powstańców Warszawy 13/8, ul. Powstańców Warszawy 15/15, ul. Powstańców Warszawy 37/3, ul. Kusocińskiego 6/5, ul. Tuwima 6/1, ul. Staszica 9/11, ul. Tysiąclecia 15/4, ul. Tysiąclecia 49/8, ul. Kopernika 3/13, ul. Kopernika 4/2, ul. Wróblewskiego 34/5, ul. Wróblewskiego 10/4, ul. Monte Cassino 10/2, ul. Monte Cassino 6/3, ul. Monte Cassino 6/8, ul. Śniadeckiego 27/10, ul. Śniadeckiego 37/3, ul. Śniadeckiego 31/1.

2. Lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Bema 11/7, ul. Bema 11/44, ul. Zawidzkiego 12/5, ul. Chopina 7/6, ul. Chopina 5/2.

3. Lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Bema 29/33.