18.01.2011

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy  nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni, wykazy  nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

– lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Olszewskiego 23/1, ul. Pileckiego 6/5,
– lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Piastowskiej 3/1, ul. Piastowskiej 3/2,  ul. Łukasiewicza 5/3.