25.09.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących:
– działki: 1150/78 pow.1108 m2, 1150/112 pow.1630 m2, 1150/114 pow.7213 m2, 1905/6 pow.1405 m2, 1905/7 pow.540 m2, przy ul. St. Leszczyńskiej,
– działkę 1362/13 pow.29 m2, zabudowaną budynkiem gospodarczym, przy ul. mjr Szewczyka.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 15 listopad 2013 r.  

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu, przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących:
– działki: 1150/78 pow.1108 m2, 1150/112 pow.1630 m2, 1150/114 pow.7213 m2, 1905/6 pow.1405 m2, 1905/7 pow.540 m2, przy ul. St. Leszczyńskiej,
– działkę 1362/13 pow.29 m2, zabudowaną budynkiem gospodarczym, przy ul. mjr Szewczyka.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 15 listopad 2013 r.