16.12.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:
1. Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Wróblewskiego 16/2,
2. Lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Powstańców Śląskich 3/3, ul. Powstańców Śląskich 3/4, ul. Olszewskiego 17/3.

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:
1. Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Wróblewskiego 16/2,
2. Lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Powstańców Śląskich 3/3, ul. Powstańców Śląskich 3/4, ul. Olszewskiego 17/3.