20.03.2014

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:
lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy
ul. Śniadeckiego 12/2, ul. Zawidzkiego 13/2.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:
lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy
ul. Śniadeckiego 12/2, ul. Zawidzkiego 13/2.