13.01.2016

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:
– działka 1011/6 pow.3100 m2 w rejonie ul. Powstańców Śląskich.
– działki: 615/1 pow.412 m2 i 615/3 pow.250 m2 w rejonie ul. Stara Droga,
– działka 1382/51 pow.52 m2 przy ul. Legionów.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 z późn. zm.) upływa z dniem 29 lutego 2016 r.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:
– działka 1011/6 pow.3100 m2 w rejonie ul. Powstańców Śląskich.
– działki: 615/1 pow.412 m2 i 615/3 pow.250 m2 w rejonie ul. Stara Droga,
– działka 1382/51 pow.52 m2 przy ul. Legionów.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 z późn. zm.) upływa z dniem 29 lutego 2016 r.