19.02.2016

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:
– nieruchomość Pl. Kościuszki 2; działka 2370 pow.203 m2 zabudowana budynkiem,
– działki: 2364 pow.198 m2, 340 pow.874 m2, 2501/2 pow.237 m2, 338 pow.559 m2 przy ul. Stolarskiej.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z pózn. zn.) upływa z dniem 15 kwietnia 2016 r.
 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:
– nieruchomość Pl. Kościuszki 2; działka 2370 pow.203 m2 zabudowana budynkiem,
– działki: 2364 pow.198 m2, 340 pow.874 m2, 2501/2 pow.237 m2, 338 pow.559 m2 przy ul. Stolarskiej.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z pózn. zn.) upływa z dniem 15 kwietnia 2016 r.