23.03.2016

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

– działka 1886/12 o pow.1.1059 ha w rejonie ul. Ostatni Etap,
– działki: 904/196 pow.4975m2, 904/198 pow.2844 m2, 904/164 pow.383 m2 prz ul. Strzeleckiej
– działka 229/484 pow.4503 m2 przy ul. Królowej Jadwigi.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z pózn. zn.) upływa z dniem 10 maja 2016 r.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborskiej 2, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:

– działka 1886/12 o pow.1.1059 ha w rejonie ul. Ostatni Etap,
– działki: 904/196 pow.4975m2, 904/198 pow.2844 m2, 904/164 pow.383 m2 prz ul. Strzeleckiej
– działka 229/484 pow.4503 m2 przy ul. Królowej Jadwigi.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z pózn. zn.) upływa z dniem 10 maja 2016 r.