07.02.2011

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni,wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
– lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Olszewskiego 46/7, Zawidzkiego 7/4, Powstańców Warszawy 41/3, Kusocińskiego 7/9,
– lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul.  Zawidzkiego6/4.

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni,wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
– lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Olszewskiego 46/7, Zawidzkiego 7/4, Powstańców Warszawy 41/3, Kusocińskiego 7/9,
– lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul.  Zawidzkiego6/4.

Font Resize
Contrast