06.04.2012

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych  do sprzedaży:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 i ul. Zaborska 2 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych  do sprzedaży:

– nieruchomość obejmująca działki: pgr 2206 pow.10m2  pgr 2207 pow.100m2, pgr 2208 pow.416m2, pgr 2212 pow.143m2 zabudowana budynkiem Rynek Główny 19,
– działki: pgr  229/490 pow.5746 m2 i pgr 229/484  pow.4503 m2 przy ul. Królowej Jadwigi.
 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) upływa z dniem 28 maja 2012 r.