27.04.2012

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Oświęcim

informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni,  wykazy nieruchomości  położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:  

Prezydent Miasta Oświęcim

informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu na okres 21 dni,  wykazy nieruchomości  położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży:  

         

lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:  ul. Budowlanych 42/6, ul. Olszewskiego 40/4, ul. Budowlanych 2/7, ul. Słowackiego 20/7, ul. Tysiąclecia 3/2, ul. Pileckiego 5/3, ul. Powstańców Warszawy 13/9.