15.12.2014

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych:
1. do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
– działki nr 2006/1196 i 2006/1198 przy ul. Smoluchowskiego.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518 z p. zm.) upływa z dniem 23 stycznia 2015r.
2. do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

– gruntów przy ul. Wróblewskiego i ul. Krętej.

 

 

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych:
1. do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
– działki nr 2006/1196 i 2006/1198 przy ul. Smoluchowskiego.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518 z p. zm.) upływa z dniem 23 stycznia 2015r.
2. do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

– gruntów przy ul. Wróblewskiego i ul. Krętej.